Akcjonariusze

Piąte wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MDW S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 89, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413157, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.280.000,00 zł, NIP 777-32-24-538, BDO: 000002244, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy […]

Piąte wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji Read More »

Czwarte wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MDW S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 89, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413157, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.280.000,00 zł, NIP 777-32-24-538, BDO: 000002244, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy

Czwarte wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji Read More »

Trzecie wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MDW S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 89, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413157, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.280.000,00 zł, NIP 777-32-24-538, BDO: 000002244, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy

Trzecie wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji Read More »

Drugie wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MDW S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 89, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413157, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.280.000,00 zł, NIP 777-32-24-538, BDO: 000002244, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy

Drugie wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji Read More »

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MDW S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 89, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413157, o kapitale zakładowym (kapitał wpłacony) w wysokości 1.280.000,00 zł, NIP 777-32-24-538, BDO: 000002244, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy MDW S.A. z siedzibą w Komornikach do złożenia dokumentów akcji Read More »

Call Now Button