Odpady przemysłowe w bezpiecznych rękach: odbieramy, transportujemy, przetwarzamy

Efektywne rozwiązania dla odpadów przemysłowych

Nasze usługi

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów przemysłowych zarówno niebezpiecznych jaki i innych niż niebezpieczne, które powstają w różnych gałęziach gospodarki na terenie całego kraju

Odbiór odpadów

Transport odpadów

Przetwarzanie odpadów

Obszary działalności

Dysponujemy nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, bazą serwisową i transportową, która pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług na każdym etapie realizacji

Gospodarka odpadami wydobywczymi i ich odzysk
Zagospodarowywane m.in. są : wody złożowe, wody ze szczelinowania, odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, inne odpady niebezpieczne itp
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Nasze usługi w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi obejmują identyfikację, odbiór, transport, przetwarzanie oraz odpowiednie utylizowanie tych materiałów. 

Odbiór, załadunek i transport odpadów

Zapewniamy terminowy i skuteczny odbiór odpadów bez względu na ich charakter. Nasz zespół specjalistów dba o odpowiednie przygotowanie, etykietowanie i segregację materiałów

Czyszczenie zbiorników i instalacji przemysłowych

Wykonujemy dokładne czyszczenie różnego rodzaju zbiorników, od magazynowych po przemysłowe, dbając o usunięcie osadów, resztek substancji oraz innych zanieczyszczeń. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na efektywne czyszczenie skomplikowanych instalacji przemysłowych.

Magazynowanie płynów wiertniczych i ropy naftowej
Posiadamy specjalistyczne zaplecze do magazynowania płynów wiertniczych oraz ropy naftowej, które spełnia wszelkie normy i standardy bezpieczeństwa. Nasze magazyny są monitorowane 24/7, co pozwala na ciągłe monitorowanie warunków przechowywania oraz reagowanie na ewentualne sytuacje awaryjne.
Kompleksowe usługi administracyjno - prawne
W zakresie gospodarki odpadami m.in. przygotowanie wniosków o wydanie decyzji wytwarzanie odpadów, prowadzenie ewidencji, sprawozdawczość, opracowywanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, operatów wodnoprawnych, itp.

Nasze referencje

Dowodzimy jakości swoich rozwiązań poprzez referencje klientów, w tym firm z sektorów naftowego, wiertniczego, hutniczego i chemicznego

"Firma MDW S.A. przeprowadziła wszelkie powierzone prace na najwyższym poziomie, terminowo , z dużym zaangażowaniem i dbałościom o najwyższe standardy HSE. Podkreślić należy profesjonalizm i doświadczenie pracowników firmy, którzy potrafili szybko dostosować się do zmieniających się warunków operacyjnych"
United Oilfield Services
Country Manager
"Prace realizowano sprawnie i terminowo z zachowaniem bezpieczeństwa i zasad ochrony środowiska, dlatego też możemy polecić firmę MDW S.A. jako odpowiedzialnego, profesjonalnego i solidnego partnera w zagospodarowaniu odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami."
PGNiG S.A.
Dyrektor

Nasz zespół

Nasz zespół jest zawsze gotowy sprostać nowym wyzwaniom i działać na najwyższym poziomie.

W naszej firmie kładziemy ogromny nacisk na jakość obsługi i skuteczność rozwiązań, które dostarczamy naszym klientom. Wszystko to jest możliwe dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom naszego zespołu, który tworzy serce naszej organizacji.

Nasi pracownicy to grupa pasjonatów, którzy podchodzą do swojej pracy z pełnym zaangażowaniem. Ich doświadczenie w różnorodnych dziedzinach, od technologii po zarządzanie projektem, tworzy solidne fundamenty dla naszej firmy.

Firma w liczbach

Te liczby pokazują naszą rozległą działalność

1
Pracowników
100
Zakończonych projektów
1
Lat doświadczeń
1
Własne patenty

Chcesz rozpocząć współpracę z nami ?

MDW S.A. partner w kompleksowej gospodarce odpadami
Odpady przemysłowe w bezpiecznych rękach

Call Now Button