W zakresie gospodarki odpadami firma MDW S.A. WSPÓŁPRACUJE m.in. z:

? PGNiG S.A. (NAFTA Piła, PN Diament, oddziały w Zielonej Górze i Krakowie)
? Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
? BNK Petroleum Inc.
? Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o.
? DrillTec GUT GmbH
? Talisman Energy
? Marathon Oil Polska Sp. z o.o.
? Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.
? ENI Polska Sp. z o.o.
? FX Energy Poland Sp. z o.o.
? Lane Energy Poland Sp. z o.o.
? Energia Zachód Sp. z o.o.
? LOTOS Petrobaltic S.A.
? SKANSKA S.A.

      Firma MDW S.A. realizuje odwierty pod dolne źródła pomp ciepła dla różnorodnych inwestycji, takich jak domy jednorodzinne, sklepy, świątynie (m.in. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie), przedszkoli (np. Przedszkole Publiczne w Marklowicach) oraz wielu innych (m.in. Sala BHP Stoczni Gdańskiej, Hotel Las w Szklarskiej Porębie, AQUA Centrum w Kościerzynie, Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim).

W roku 2011 spółka Max Eko, obecnie wchodząca w skład firmy MDW S.A., wdrożyła ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA, zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

      Usługi świadczone przez firmę MDW S.A. i wynikające z tego tytułu zobowiązania kontraktowe, konkurencyjny i specyficzny charakter funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych sprawiają, że wymagania dotyczące JAKOŚCI odgrywają coraz ważniejszą rolę. Świadczenie usług na wysokim poziomie daje gwarancję nie tylko szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy i poprawy stanu środowiska naturalnego ale też pełnego komfortu współpracy i satysfakcji, potwierdzonej otrzymywanymi referencjami. Pozwala to również na nieustanny rozwój firmy MDW S.A. Powyższe cele osiągane są m.in. poprzez stałe podnoszenie jakości wykonywanych zleceń, dążenie do optymalizacji kosztów realizacji projektów oraz rozszerzanie zakresu usług. System Zarządzania Jakością jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności Spółki, a polityka jakości jest wdrażana i rozwijana na wszystkich szczeblach organizacji.

Referencje firmy

Referencje gminy

 
free pokereverest poker revie

Nasi klienci

SKOBUD_logo

kobeszko

ekocieplo

tyniec

hydro_nafta

logo_Drill-Lab-vCorelx3