Oferta...

Demax Drill Sp. z o.o. oferuje wykonanie szerokiego zakresu wierceń hydrogeologicznych w tym:

? studnie przydomowe

? odwierty hydrogeologiczne dla celów melioracyjnych lub odwodnieniowych,

? studnie głębinowe dla dużych obiektów urbanistycznych,

? badawcze studnie głębinowe,

? wykonanie piezometrów,

? wiercenia otworów dla zabudowania instalacji wymienników gruntowych ogrzewania geotermalnego za pomocą pomp ciepła.

Prace geologiczne obejmują także wykonawstwo i regenerację odwiertów wykorzystywanych w działalności proekologicznej, likwidację nieprzydatnych otworów odwodnieniowych, geologiczno - inżynierskich i przeprowadzanie zabiegów cementowania. Firma wykonuje też rekonstrukcje odwiertów wykorzystywanych w ekologicznym składowaniu odpadow i wód złożowych w górotworze.

Ponadto firma sporządza dokumentacją i ekspertyzy geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa lądowego, hydrotechnicznego i górniczego oraz rozpoznaje i dokumentuje złoża surowców pospolitych piasków, żwirów i torfów.

Studnie...

Demax Drill Sp. z o. o. oferuje kompleksowe wykonanie studni:

? wiercenie,

? uzbrojenie,

? obudowę,

? pompowanie pomiarowe,

? określenie optymalnej wydajności,

? zaprojektowanie i montaż automatycznych systemów zaopatrzania w wodę,

? opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Ponadto, oferujemy wykonanie renowacji studni oraz likwidację studni wierconych.

Pompy ciepła...

Pompy ciepła pobierają ciepło zmagazynowane w środowisku naturalnym: w ziemi, w wodzie, w otaczającym nas powietrzu, i oddają je do układu grzewczego - do centralnego ogrzewania, do wymiennika ciepłej wody użytkowej lub do wentylacji z odzyskiem ciepła. Instalacja z pompą ciepła składa się z:

? dolnego źródła ciepła, czyli układu pobierającego ciepło z otoczenia

? urządzenia, czyli pompy ciepła

? górnego źródła ciepła, czyli układu oddająego ciepło: jest nim najczęściej niskotemperaturowa instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej. 

Trudno wyobrazić sobie pobieranie ciepła z otoczenia, zwłaszcza z gruntu, którego temperatura wynosi zimą zaledwie kilka stopni. Czy zatem uzyskane w ten sposób ciepło wystarczy do ogrzania domu? Wbrew pozorom tak. I na tym polega praca pompy ciepła. Właściwa pompa ciepła składa się z dwóch głównych elementów: parownika i skraplacza. Pomiędzy nimi znajdują się dwa mniejsze elementy: sprężarka oraz zawór rozprężny.

Źródło o niskiej temperaturze (grunt, woda, powietrze) ogrzewa czynnik krążący w układzie (woda, solanka), który przepływając przez parownik doprowadzany jest do wrzenia, na skutek czego paruje.

Odbierane ciepło przekazywane jest do górnego źródła, na przykład ogrzewa wodę krążącą w instalacji grzewczej.

Jak to działa?...

Urządzenie do wierceń hydrogeologicznych wykonuje otwór przez górne warstwy gruntu oraz warstwy skalne aż do osiągnięcia warstwy wodonośnej. Nie zawsze odwierty są wykonane tą samą metodą, w zależności od lokalizacji studni, jej głębokości, lokalnych czynników geologicznych, opinii hydrogeologa, projektanta studni lub inwestora jest to metoda:

? udarowo obrotowa lub

? obrotowa z prawym lub lewym obiegiem płuczki

Otwór jest zabudowany rurami aby zapobiegać jego zasypywaniu. Wykonujemy studnie o konstrukcji jednokolumnowej z rur PCV i filtrami szczelinowymi .

Po zakończeniu wiercenia, obudowie i uzbrojeniu studni, zapuszcza się pompę głębinową i podłącza się do zainstalowanego automatycznego systemu zaopatrzenia w wodę.

Wykonujemy pompowanie pomiarowe w celu określenia optymalnej wydajności studni oraz aby uzyskać odpowiednie parametry jakościowe studni tzn. uzyskania odpowiedniego współczynnika oporu przepływu, minimalna zawartość piasku w wodzie, filtrowanie oraz uzdatnianie strefy przyfiltrowej otworu studziennego z resztek rozłożonej płuczki wiertniczej, pyłu i drobnego piasku.

end faq


Wykonywanie otworów wiertniczych stanowiących dolne źródła dla pomp ciepła

      Firma MDW S.A. jest liderem w dziedzinie wykonywania odwiertów dolnego źródła pomp ciepła na terenie Polski oraz odpowiedzialnym i uznanym partnerem światowych producentów pomp ciepła i technicznego wyposażenia instalacji. Nowoczesny park maszyn wiertniczych, stale modernizowany i rozbudowywany, a także wykwalifi kowana kadra inżynieryjno - techniczna gwarantują sprawne i efektywne wykonywanie zleconych inwestycji. Zaplecze maszynowe i kadrowe, a także wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi, m.in. Akademią Górniczo - Hutniczą, umożliwia firmie MDW S.A. realizację najbardziej wyrafinowanych i skomplikowa-
nych projektów w każdym zakątku kraju, a także poza jego granicami. W zależności od metody wiercenia możliwe jest wykonanie odwiertów do głębokości 300 mb w najtrudniejszych warunkach geologiczno - górniczych. Elastyczność i mobilność, niewątpliwe atuty firmy MDW S.A., pozwalają na realizację zarówno bardzo dużych inwestycji dla obiektów przemysłowych jak i niewielkich odwiertów dla gospodarstw domowych.


Dom

Realizowane projekty dotyczące pomp ciepła mogą obejmować wykonanie następujących prac, w zależności od indywidualnych życzeń klientów:

? projekt prac geologicznych wraz z obsługa prawną,

? plan ruchu,

? wykonanie dolnego źródła pompy ciepła,

? podłączenie odwiertu w poziomie do miejsca montażu pompy ciepła,

? dokumentacja powykonawcza,

? stały nadzór wiertniczo ? geologiczny realizowanych robót.


wiertniagot

      Dla oceny efektywności dużych inwestycji firma MDW S.A. wykonuje odwierty próbne oraz testy reakcji termicznej. Naukowa interpretacja uzyskanych wyników, która również stanowi część oferty, pozwala racjonalnie wpływać na koszt inwestycji.

 
free pokereverest poker revie

Nasi klienci

SKOBUD_logo

kobeszko

ekocieplo

tyniec

hydro_nafta

logo_Drill-Lab-vCorelx3