Usługi dla potrzeb górnictwa naftowego

     Wysoko wykwalifi kowana kadra MDW S.A. zdobywała do¶wiadczenie, kwalifi kacje i uprawnienia geologiczno - wiertnicze przez wiele lat praktyki zawodowej w Polsce oraz za granic±, również w miejscach występowania anomalnych warunków geologiczno - złożowych. Spółka oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług dla potrzeb górnictwa naftowego:

? zabudowa odwiertów eksploatacyjnych,
? wykonanie i renowacja odwiertów hydrogeologicznych i otworów piezometrycznych,
? odwierty do badań geologiczno- złożowych (poszukiwania piasków, żwirów, torfu itp.).

wiert
 
free pokereverest poker revie

Nasi klienci

SKOBUD_logo

kobeszko

ekocieplo

tyniec

hydro_nafta

logo_Drill-Lab-vCorelx3